De Slingerbeurs

Dit jaar wordt op 4 november voor de derde keer de Bornse Slingerbeurs georganiseerd. Vragers, Aanbieders en Sponsors zijn van harte welkom. Klik op de knop 'inschrijven' en vul uw gegevens in, zodat de organisatie contact met u kan opnemen.Borne heeft een groot aantal maatschappelijke instanties, die Borne prettig en leefbaar houden. Al deze verenigingen en clubs hebben ondersteuning in de vorm van goederen, diensten of menskracht nodig om hun werk te kunnen blijven uitvoeren. Op de Slingerbeurs bieden bedrijven dit gratis aan.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt deelnemen aan de Slingerbeurs als Vrager of als Aanbieder. Ook sponsoren zijn van harte welkom!Als aanbieder kunt u op een laagdrempelige manier uw kennis, diensten of goederen aanbieden aan Bornse verenigingen, stichtingen of clubs. U krijgt een eigen statafel ter beschikking.

Als vrager bent u met één of twee vertegenwoordigers van uw organisatie aanwezig om uw vragen neer te leggen bij de aanwezige bedrijven (aanbieders).

Spelregels

Meedoen? U kon zich tot uiterlijk vrijdag 21 oktober aanmelden voor de Slingerbeurs. Deelname is gratis voor aanbieders en voor vragers.U kunt zich inschrijven als Vrager of als Aanbieder. Handelen op de beursvloer kan van 15:30 - 17.00 uur. Ingeschreven? Dan ontvangt u een badge bij aankomst.

Let op: geen badge = geen match! Over gesloten matches moet vóór 1 februari 2017 op de beurs, contact zijn geweest. Het initiatief ligt bij de vragers.