Toekomst Slingerbeurs Borne

Op dit moment -januari 2017- is de Werkgroep Slingerbeurs Borne i.s.m. diverse partijen, waaronder de gemeente Borne, aan het onderzoeken hoe een initiatief als de Slingerbeurs kan blijven bestaan in Borne.De Slingerbeurs zou 1:1 kunnen opgaan in De Uitdaging, als één van de evenementen die De Uitdaging organiseert.

”De Uitdaging” in Borne?

Na 3 succesvolle Slingerbeurzen in Borne te hebben georganiseerd, stelt de “werkgroep Slingerbeurs Borne” voor het initiatief (naadloos) op te laten gaan in de “Bornse Uitdaging”. Dit om het voortbestaan van de beurs te borgen en het succes van maatschappelijk betrokken ondernemen in Borne (nog) meer invulling te geven door het hele jaar heen. De initiatiefnemers voor de Bornse Uitdaging hebben inmiddels meerdere partijen in Borne benaderd en het plan voorgelegd. Van diverse kanten is hierop positief gereageerd.

Wat is ”De Uitdaging?”

Een Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zich erop richt om verbindingen tot stand te brengen tussen het lokale bedrijfsleven incl. bestaande netwerken en serviceclubs enerzijds en anderzijds maatschappelijke, culturele, zorg- en onderwijsorganisaties, met als doel om de leefkwaliteit van de bewoners in de betreffende gemeente te verbeteren.Het concept geniet landelijke bekendheid. Inmiddels zijn er ca.60 Gemeenten waar een lokale Uitdaging is opgericht. In Twente zijn dat de gemeenten Enschede, Hof van Twente en binnenkort ook Oldenzaal. (Hengelo en Almelo volgen het concept van De Slinger)