Geen Slingerbeurs Borne in 2017

Dankzij bijdrages van Rabobank Centraal Twente, Woonbeheer Borne en de gemeente Borne is het mogelijk geweest om 3 jaar achtereenvolgens met succes een Slingerbeurs in Borne te organiseren.

Vanwege dit succes hebben leden van de Werkgroep Slingerbeurs Borne het afgelopen jaar (2017) i.s.m. diverse partijen, de mogelijkheden onderzocht om een initiatief als De Slingerbeurs voor Borne te kunnen behouden.

Het is nog niet gelukt om de organisatie van het evenement en de financiering daarvan te borgen.

Wij blijven ons inspannen om toch in de toekomst op welke wijze dan ook weer een Beurs in Borne te kunnen organiseren.

Toekomst Slingerbeurs Borne

Na 3 succesvolle Slingerbeurzen in Borne te hebben georganiseerd, heeft de “werkgroep Slingerbeurs Borne” voorgesteld het voortbestaan van de beurs te borgen en het succes van maatschappelijk betrokken ondernemen in Borne (nog) meer invulling te geven door het oprichten van de Bornse Uitdaging.

De Uitdaging organiseert meerdere evenementen door het jaar heen en biedt Maatschappelijke Organisaties (Verenigingen, Stichtingen, Burgerinitiatieven) de mogelijkheid om het hele jaar door matches te maken.

De initiatiefnemers voor de Bornse Uitdaging hebben inmiddels meerdere partijen in Borne benaderd en het plan voorgelegd. Hoewel de reacties over het initiatief positief zijn, is het nog niet gelukt om de nodige middelen beschikbaar te krijgen.

Kunt u hulp gebruiken bij het uitvoeren van uw plannen?

Als uw vereniging of stichting niet alleen binnen Borne, maar binnen (een deel van) Twente actief is, kunt u mogelijk ook gebruik maken van andere evenementen, als Beursvloer of Slingerbeurs die in Twente worden georganiseerd.

Bijvoorbeeld De Slinger Hengelo, De Slinger Almelo, Hof van Twentse Uitdaging, Enschedese Uitdaging, Haaksbergse Uitdaging. U kunt contact opnemen met de betreffende organisatie. Zij helpen u graag verder op weg.